V Puchar Prezydenta - Pogoń na IV miejscu

 V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców o Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej  organizowany w ramach Dnia Dziecka 2017

 

 

 

 


Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali:

Vice Prezydent Rudy ¦l±skiej: Micha³ Pieroñczyk
Wydzia³ Kultury i Sportu Rudy ¦l±skiej: Jerzy Siwy
Prezes Pogoni: Miko³aj Ma¶lanka
Vice Prezes Pogoni Andrzej Krupski
Kierownik Pogoni: Krzysztof Pustelnik
oraz Zbigniew Bytomski


KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿niony w dru¿ynie

1 MKS Grójec  - Oliwier Szczaêsny
2 UKS Chromik ¯ary –Marcin Lepko
3 UKS Trójka Sieradz  - Robert b Wewersowicz
4 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska – Robert Krz±ka³a
5 Sokó³ Miedzychód – Tomasz Tomaszewski
6 BG TAMM Bletigheim – Lukas Siegle
7 UKS Trójka Olsztyn –
8 UKS Probasket Miñsk Mazowiecki – Maksymilian Oszako


MVP:
Kacper Poradzki - MKS Grójec

 

  

ALL-STARS:

Kochut Jakub
– UKS Chromik ¯ary
Cania Bartek – MKS Grójec
Chramiec Patryk – UKS Trójka Sieradz
Respondek Pawe³ – KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Zgrajek Kamil – Sokó³ Miêdzychód

 Konkursy:

,,Za trzy punkty,, im. Romana Dancha
Kacper Poradzki
MKS Grójec

 Skills Challenge:
Jakub Kochut
Chromik ¯ary

 Osobiste:
Oliwier Dzik
UKS Probasket Miñsk Mazowiecki

FOTO ZIBI


FILMIKI ZIBI (wszystkie do ¶rody)mecz o VII miejsce:
Probasket Miñsk Mazowiecki - UKS 3 Olsztyn  25 : 32 MVP: Bartosz Soból
mecz o V miejsce: Pogoñ Ruda ¦l±ska - UKS 3 Sieradz  27 : 54 MVP: Robert Wewersowicz
mecz o III miejsce: Sokó³ Miêdzychód -
BG Tamm/Bletigheim 54 : 40  MVP: Filip Wicenty
Fina³: MKS Grójec - UKS Chromik ¯ary  80 : 44 MVP: Bart³omiej Kwieciñski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

Wyró¿nienie trenera
1
2
3

4
5
6
7
8Play-Off  V-VIII:
BG Tamm/Bletigheim Niemcy - UKS 5 Olsztyn  44 : 39 MVP: Louis Haueise
Probasket Miñsk Maszowiecki - Sokó³ Miêdzychód  33 : 41  MVP: Kamil Zgrajek
Pó³fina³ I-VI:
UKS 3 Sieradz - Chromik ¯ary 22 : 62 MVP: Kamil Rak
Pogoñ Ruda ¦l±ska - MKS Grójec  32 : 96 MVP: Miko³aj Kot

Grupa ,,A,,:
UKS Trójka Sieradz  6 pkt,.
KS Pogoñ Ruda ¦l±ska  5 pkt.

BG Tamm/Bletigheim Niemcy  4 pkt.
Probasket Miñsk Mazowiecki 3 pkt.

Grupa ,,B,,
MKS Grójec 6 pkt.
UKS Chromik ¯ary 5 pkt.

MIKST Miêdzychód  4 pkt
UKS Trójka Olsztyn  3 pkt.

WYNIKI GRUPOWE

Pogoñ Ruda ¦l±ska  - Trójka Sieradz  57 : 59  MVP: Jan Kurowski
MKS Grojec -  Chromik ¯ary 68 : 30 MVP: Oliwier Szczêsny
BG Tamm/Bletigheim  - Pogoñ Ruda ¦l±ska 56 : 69  MVP: Pawe³ Respondek
Trójka Sieradz -  Probasket Miñsk Mazowiecki  46 : 30 MVP: Marcin Nikielski
Trójka Olsztyn  -  MKS Grójec  26 : 89  MVP: Jakub Rak
MIKS Miêdzychód  -  Chromik ¯ary  37 : 48  MVP: Jakub Kochut
BG Tamm/Bletigheim – Probasket Miñsk Mazowiecki  42 : 31 MVP: Lukas Siegle
Trójka Olsztyn – MIKS Miêdzychód 24 : 35  MVP: Tomasz Tomaszewski
Pogoñ Ruda ¦l±ska – Probasket Miñsk Mazowiecki  46 : 35 MVP: £ukasz Rotyñski
Trójka Olsztyn – Chromik ¯ary  31 : 45  MVP:
BG Tamm/Bletigheim – Trójka Sieradz  39 : 50  MVP: Kacper Ryl
MKS Grójec – MIKS Miêdzychód  75 : 33 MVP: Franciszek Przybytniak

MVP MECZU PO MECZU :GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 1
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 2
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 2
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 2
PLAY-OFF 5-8
PLAY-OFF 5-8Pó³fina³
Pó³fina³
o 7 miejsce
o 7 miejsce
o 5 miejsce
o 3 miejsce
Fina³


 
 

Wspierają nas

Wsparcie Finansowe UM
dla sekcji KSP:
Koszykówka i Zapasy

Hymn